VIVEKANADA SATAVARSHIKI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST FOR POLITICAL SCIENCE (HONS)
 B.A HONOURS POLITICAL SCIENCE ALL CATEGORY FINAL MERIT LIST FOR POLITICAL SCIENCE (HONS)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 VSM17003273 CHAITAN MANDI ST N 80 376 117.60
2 2 VSM17000035 SULOCHANA SING ST N 71 345 105.50
3 3 VSM17002506 ASIM MAHATA OBC-B N 70 355 105.50
4 4 VSM17002841 PALLABI DAS General N 71 325 103.50
5 5 VSM17002891 SUSMITA TUDU ST N 74 269 100.90
6 6 VSM17001074 TAPAS DEHURI SC N 67 324 99.40
7 7 VSM17004009 RAJESH MAHATA OBC-B N 66 321 98.10
8 8 VSM17003925 BIPLAB MAHATA OBC-B N 68 296 97.60
9 9 VSM17002321 PRIYABRATA MAHATA OBC-B N 66 310 97.00
10 10 VSM17004450 MANDIRA MAHATA General N 62 349 96.90
11 11 VSM17003736 ANANYA SOUNTH General N 64 323 96.30
12 12 VSM17003136 SUBHASIS MAHATA OBC-B N 63 304 93.40
13 13 VSM17002351 USHA MAHATA OBC-B N 64 292 93.20
14 14 VSM17001068 CHAITAN SING General N 63 298 92.80
15 15 VSM17004176 JOYSTO RAY RIANG ST N 61 306 91.60
16 16 VSM17004053 BUDHU TUDU ST N 63 271 90.10
17 17 VSM17004337 SOUMEN SAMANTA General N 63 266 89.60
18 18 VSM17004402 SOUMEN SAMANTA General N 63 266 89.60
19 19 VSM17003844 BABLU MAHATA General N 61 285 89.50
20 20 VSM17004943 PALLABI MAHATA OBC-B N 60 284 88.40
21 21 VSM17004821 ANITA KALANDI SC N 61 268 87.80
22 22 VSM17002844 MONIMALA MAHATO OBC-B N 60 274 87.40
23 23 VSM17004428 BUBUN DAS General N 62 251 87.10
24 24 VSM17004430 BUBUN DAS General N 62 251 87.10
25 25 VSM17004874 ANIMESH MAHATA OBC-B N 56 306 86.60
26 26 VSM17001246 SURYA KANTA DAS General N 60 258 85.80
27 27 VSM17004031 PANKAJ MAHATA OBC-B N 56 290 85.00
28 28 VSM17000018 MALAY MANNA General N 57 267 83.70
29 29 VSM17004529 ASHIM SHAW OBC-B N 56 259 81.90
30 30 VSM17004528 ASHIM SHAW OBC-B N 56 259 81.90
31 31 VSM17004804 MUSLEMA KHATUN OBC-A N 51 284 79.40
32 32 VSM17002997 MADHUMITA BHAKAT General N 52 255 77.50
33 33 VSM17003019 MADHUMITA BHAKAT General N 52 255 77.50
34 34 VSM17002619 MANOJ KUMAR MAHATA OBC-B N 51 263 77.30
35 35 VSM17000069 sanjoy ranbaj General N 48 289 76.90
36 36 VSM17000071 sanjoy ranbaj General N 48 289 76.90
37 37 VSM17004991 AMIYA MAHATA OBC-B N 50 236 73.60
38 38 VSM17002682 saroj baskey ST N 48 243 72.30
39 39 VSM17002681 saroj baskey ST N 48 243 72.30
40 40 VSM17002677 SASROJ BASKEY ST N 48 243 72.30
41 41 VSM17003401 URMILA MAHATA OBC-B N 47 251 72.10
42 42 VSM17002646 PRASUN GURIA General N 47 240 71.00
43 43 VSM17003407 LATA GOPE General N 48 227 70.70
44 44 VSM17002242 KHAGEN MAHATA OBC-B N 47 231 70.10
45 45 VSM17003119 AMITA MONI OBC-B N 46 232 69.20
46 46 VSM17004881 SOURAV MAJUMDAR SC N 44 251 69.10
47 47 VSM17002251 TARUN MAHATA OBC-B N 43 246 67.60