VIVEKANADA SATAVARSHIKI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST FOR PHILOSOPHY (HONS)
 B.A HONOURS PHILOSOPHY ALL CATEGORY FINAL MERIT LIST FOR PHILOSOPHY (HONS)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 VSM17004079 MANGAL HEMBRAM ST N 94 420 136.00
2 2 VSM17002736 PRATIMA MAHATA OBC-B N 90 379 127.90
3 3 VSM17003129 animesh das General N 87 379 124.90
4 4 VSM17002314 RUMA SING ST N 90 339 123.90
5 5 VSM17001197 bappa patra General N 87 361 123.10
6 6 VSM17001199 bappa patra General N 87 361 123.10
7 7 VSM17001195 bappa patra General N 87 361 123.10
8 8 VSM17002487 pramila hembram ST N 85 353 120.30
9 9 VSM17002488 pramila hembram ST N 85 353 120.30
10 10 VSM17003659 SUSMITA MAHATA OBC-B N 83 369 119.90
11 11 VSM17002976 BISWAJIT BERA General N 83 355 118.50
12 12 VSM17002978 BISWAJIT BERA General N 83 355 118.50
13 13 VSM17003157 CHANDANA MAHATA OBC-B N 81 335 114.50
14 14 VSM17004082 CHANDAN MAHATA OBC-B N 80 318 111.80
15 15 VSM17003185 BIKASH SAHU General N 77 324 109.40
16 16 VSM17003658 SRIJAN HEMBRAM ST N 75 331 108.10
17 17 VSM17002258 SIMA KHILARI General N 76 316 107.60
18 18 VSM17003199 ANANDA SAHOO General N 77 280 105.00
19 19 VSM17003092 SOUVIK MAHATA OBC-B N 73 309 103.90
20 20 VSM17004770 DEBARSHI NAYAK General N 70 333 103.30
21 21 VSM17004555 HAIMANTI SING ST N 73 300 103.00
22 22 VSM17002811 HAIMANTI SING ST N 73 300 103.00
23 23 VSM17002825 HAIMANTI SING ST N 73 300 103.00
24 24 VSM17001191 sajal chowdhury OBC-B N 71 320 103.00
25 25 VSM17003668 SAJAL CHOWDHURY OBC-B N 71 320 103.00
26 26 VSM17004159 TINA DUTTA OBC-B N 70 329 102.90
27 27 VSM17004148 tina dutta OBC-B N 70 329 102.90
28 28 VSM17003037 TINA DUTTA OBC-B N 70 329 102.90
29 29 VSM17003002 TINA DUTTA OBC-B N 70 329 102.90
30 30 VSM17004040 KOUSHIK MAHATA OBC-B N 71 313 102.30
31 31 VSM17002455 BIKAS TARAI SC N 71 312 102.20
32 32 VSM17002456 BIKAS TARAI SC N 71 312 102.20
33 33 VSM17002504 SANDIP CHALAK SC N 66 338 99.80
34 34 VSM17002586 SANDIP CHALAK SC N 66 338 99.80
35 35 VSM17003595 HIRAK MAHATA OBC-B N 66 316 97.60
36 36 VSM17004472 PARSI MURMU ST N 65 323 97.30
37 37 VSM17004807 ARNAB PAUL OBC-B N 67 277 94.70
38 38 VSM17004552 KARUNA KARAN MURMU ST N 64 296 93.60
39 39 VSM17004744 MONIMALA SANTRA General N 60 336 93.60
40 40 VSM17003582 DHRUBA MAHATA General N 61 312 92.20
41 41 VSM17003286 SURESH DOLAI SC N 60 287 88.70
42 42 VSM17003293 SURESH DOLAI SC N 60 287 88.70
43 43 VSM17002206 suresh dolai SC N 60 287 88.70
44 44 VSM17002204 suresh dolai SC N 60 287 88.70
45 45 VSM17003285 biswanath chalak SC N 63 250 88.00
46 46 VSM17002604 LAKSHIKANTA SOREN ST N 60 269 86.90
47 47 VSM17004131 FALGUNI SING ST N 60 265 86.50
48 48 VSM17004214 TARUN KR MAHATA OBC-B N 60 254 85.40
49 49 VSM17004189 SITARAM MANDI ST N 58 259 83.90
50 50 VSM17003948 krishanapada mahata OBC-B N 58 243 82.30
51 51 VSM17003964 KRISHANAPADA MAHATA OBC-B N 58 243 82.30
52 52 VSM17003979 KRISHNAPADA MAHATA OBC-B N 58 243 82.30
53 53 VSM17003250 BHAGAN MURMU ST N 54 248 78.80
54 54 VSM17002853 bHAGan murmu ST N 54 248 78.80
55 55 VSM17002866 BHAGAN MURMU ST N 54 248 78.80
56 56 VSM17002304 PABITRA MAHATA OBC-B N 52 243 76.30
57 57 VSM17002322 PABITRA MAHATA OBC-B N 52 243 76.30
58 58 VSM17004760 NAYAN MAHATA OBC-B N 50 233 73.30
59 59 VSM17003716 RAJKUMAR DHAURIA SC N 46 230 69.00
60 60 VSM17003717 RAJKUMAR DHAURIA SC N 46 230 69.00
61 61 VSM17003726 RAJKUMAR DHAURIA SC N 46 230 69.00
62 62 VSM17003727 RAJKUMAR DHAURIA SC N 46 230 69.00