VIVEKANADA SATAVARSHIKI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST FOR PHYSICS(HONS)
 B.SC HONOURS PHYSICS ALL CATEGORY FINAL MERIT LIST FOR PHYSICS(HONS)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 VSM17003368 PRITAM PORIA General N 83 398 122.80
2 2 VSM17002789 SAMIR KAR General N 83 394 122.40
3 3 VSM17003217 SOUMEN KUMAR MANDAL General N 80 398 119.80
4 4 VSM17003220 SOUMEN KUMAR MANDAL General N 80 398 119.80
5 5 VSM17002900 UTPAL PRATIHAR General N 76 374 113.40
6 6 VSM17003207 SAYAN KUILA General N 74 391 113.10
7 7 VSM17003211 SAYAN KUILA General N 74 391 113.10
8 8 VSM17004539 puja panigrahi General N 72 408 112.80
9 9 VSM17004547 puja panigrahi General N 72 408 112.80
10 10 VSM17004551 puja panigrahi General N 72 408 112.80
11 11 VSM17003785 ANIMESH DE General N 76 357 111.70
12 12 VSM17002896 SHAMPA SAU OBC-B N 74 374 111.40
13 13 VSM17004329 BAICHUNG BAG General N 70 413 111.30
14 14 VSM17002244 PURNENDU PATRA General N 72 376 109.60
15 15 VSM17002748 PRABHAB PATRA General N 70 394 109.40
16 16 VSM17003405 TANUJA MAHATO OBC-B N 70 384 108.40
17 17 VSM17002181 PIJUSH BERA OBC-B N 71 369 107.90
18 18 VSM17002397 Amartya sahoo OBC-B N 70 363 106.30
19 19 VSM17003976 SOUMIK CHANDA General N 71 350 106.00
20 20 VSM17004546 SOURAV MAHATA OBC-B N 67 374 104.40
21 21 VSM17002452 Pradipta sarangi General N 72 322 104.20
22 22 VSM17004403 MADHUSHREE DAS General N 71 332 104.20
23 23 VSM17004990 PRAKASH BARIK OBC-B N 67 370 104.00
24 24 VSM17004451 SUKANTA MAHATA OBC-B N 67 356 102.60
25 25 VSM17004447 SUKANTA MAHATA OBC-B N 67 356 102.60
26 26 VSM17001229 SUKANTA MAHATA OBC-B N 67 356 102.60
27 27 VSM17000066 debasis ghosh General Y 68 345 102.50
28 28 VSM17003816 KRISHNA PADA PATRA General N 66 364 102.40
29 29 VSM17002801 ASISH MANNA OBC-B N 65 373 102.30
30 30 VSM17002782 ANIRBAN LAL General N 70 310 101.00
31 31 VSM17003460 anirban lal General N 70 310 101.00
32 32 VSM17003461 anirban lal General N 70 310 101.00
33 33 VSM17001247 subhadeep dolai SC N 64 369 100.90
34 34 VSM17001104 SANTANU CHAKRABORTY General N 64 362 100.20
35 35 VSM17002740 dipendu mahata OBC-B N 61 356 96.60
36 36 VSM17002749 DIPENDU MAHATA OBC-B N 61 356 96.60
37 37 VSM17003063 Subham Das General N 60 362 96.20
38 38 VSM17003789 TUHIN SAHU OBC-B N 58 371 95.10
39 39 VSM17002147 SUMAN PAIRA OBC-B N 63 318 94.80
40 40 VSM17001164 SUMAN PAIRA OBC-B N 63 318 94.80
41 41 VSM17004537 LALIT SINGHA OBC-B N 61 335 94.50
42 42 VSM17003908 AMIT ACHARYA General N 61 331 94.10
43 43 VSM17004913 ABDUL ROWZIK OBC-A N 60 331 93.10
44 44 VSM17002751 SANDIP MAHATA OBC-B N 61 314 92.40
45 45 VSM17002927 sudip mahapatra General N 60 322 92.20
46 46 VSM17002950 sudip mahapatra General N 60 322 92.20
47 47 VSM17003851 SUBHA DOLAI SC N 58 337 91.70
48 48 VSM17004312 RANATISH DHARA General N 56 356 91.60
49 49 VSM17002149 AYUSH SINGHA SC N 57 336 90.60
50 50 VSM17001255 SOUVIK CHAKRABORTY General N 56 344 90.40
51 51 VSM17004019 BHABATOSH MAHATA OBC-B N 57 323 89.30
52 52 VSM17004007 BHABATOSH MAHATA OBC-B N 57 323 89.30
53 53 VSM17004508 debabrata bera OBC-B N 54 352 89.20
54 54 VSM17004509 debabrata bera OBC-B N 54 352 89.20
55 55 VSM17002195 DEBTANU SENI General N 58 305 88.50
56 56 VSM17003201 SHOBHANDEEP SINGH ST N 57 310 88.00
57 57 VSM17003446 PIU DAS General N 58 290 87.00
58 58 VSM17004920 ADRITA GUIN General N 51 345 85.50
59 59 VSM17003900 NILADRI CHAND General N 52 330 85.00
60 60 VSM17004764 SUSMITA DAS MALAKAR General N 56 274 83.40
61 61 VSM17003784 RIJU DAS General N 52 298 81.80
62 62 VSM17003673 UTTAM MAITY OBC-A N 56 242 80.20
63 63 VSM17003670 UTTAM MAITY OBC-A N 56 242 80.20
64 64 VSM17003864 DATYTFTYYG General N 50 287 78.70
65 65 VSM17003856 SUBHA ACHARYA General N 50 287 78.70
66 66 VSM17002241 AKASH CHAKRABORTY General N 52 255 77.50
67 67 VSM17003009 RAJEEV MAHATA OBC-B N 45 314 76.40
68 68 VSM17002186 Gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
69 69 VSM17002187 Gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
70 70 VSM17002157 Gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
71 71 VSM17002158 GOPAL KRISHNA MAHALI ST N 50 250 75.00
72 72 VSM17003724 gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
73 73 VSM17003677 gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
74 74 VSM17003700 gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
75 75 VSM17003735 gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
76 76 VSM17003684 gopal krishna mahali ST N 50 250 75.00
77 77 VSM17004723 LAXMI MAHATA OBC-B N 51 222 73.20